+34 66 33 1 88 44
Appartementen en tours in Barcelona
Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u gebruik maakt van de diensten van Cataned Turistic Sl. Door het gebruik van de website geeft u aan dat u accoord gaat met deze algemene voorwaarden. Als u niet accoord gaat met de algemene voorwaarden in hun geheel, maak dan geen gebruik van de diensten van Cataned Turistic SL.

Gedurende het gebruik van de websites www.apartments2stay.nl en www.apartments2stay.com (hierna genoemd Cataned Turistic SL) zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Definities


Overeenkomst tot bemiddeling:
De opdracht aan Cataned Turistic SL tot bemiddeling van een overeenkomst tussen klant en eigenaar met als doel het gebruik van het appartement

Klant:
De persoon die de opdracht geeft aan Cataned Turistic SL tot bemiddeling van een overeenkomst en/of
De persoon die namens een derde partij een opdracht geeft aan Cataned Turistic SL tot bemiddeling van een overeenkomst

Eigenaar:
De persoon of de rechtspersoon die met bemiddeling door Cataned Turistic SL tijdelijk een appartement beschikbaar stelt aan de klant.

Aanbetaling:
Is het bedrag dat door Cataned Turistic SL in rekening worden gebracht voor haar bemiddeling en door de klant verschuldigd zijn aan Cataned Turistic SL.


Huurkosten:
Het overgebleven saldo van de totale kosten (huurkosten + schoonmaak) die door de eigenaar in rekening gebracht wordt aan de klant voor het gebruik van het appartement. Deze kosten moeten contant betaald worden bij aankomst in het appartement.

Prijzen:
De bedragen die opgegeven zijn door Cataned Turistic SL zijn per nacht in Euro’s tenzij anders aangegeven.

Diensten van Cataned Turistic SL


Cataned Turistic SL zal klanten na een aanvraag helpen om vast te stellen of een appartement beschikbaar is binnen de aangevraagde data en zal fungeren als een intermediair tussen klant en eigenaar.
Cataned Turistic SLzal trachten het appartement van voorkeur te reserveren voor de klant.
De bemiddeling door Cataned Turistic SL bestaat uit (de poging) een overeenkomst te realiseren tussen klant en eigenaar.
Cataned Turistic SL is zelf geen partij in de overeenkomst die tot stand is gebracht tussen klant en eigenaar; Cataned Turistic SL beperkt zich alleen tot bemiddeling.

Overeenkomst tot bemiddeling, klantengedeelte


De overeenkomst tot bemiddeling zal tot stand komen door het invullen van een aanvraag, ofwel telefonisch, per fax, per e-mail of via een ingevuld reserveringsformulier op de website.(zie “boeken”), gevolgd door een schrijven van Cataned Turistic SL, ofwel via brief, fax of e-mail. Door het invullen van voornoemde aanvraag danwel opdracht tot boeking en/of reservering verklaart de klant op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en deze te accepteren. Het aanleveren van persoonlijke informatie door een klant wordt gezien als een duidelijke indicatie van het bestaan van een aanvraag danwel opdracht tot boeking en/of reservering en daaruit voortvloeiend het accepteren van deze voorwaarden.

De klant zal persoonlijke informatie aanleveren bij Cataned Turistic SL over hem/haarzelf en/of andere personen uit de groep (zoals nationaliteit en andere details), voor zover deze van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst met Cataned Turistic SL of de eigenaar.
De klant garandeert dat de opgegeven naam, e-mail adres, postadres, paspoort nummer, en/of andere persoonlijke informatie die door Cataned Turistic SL als essentieel beschouwd wordt correct en accuraat zijn en verleent toestemming aan Cataned Turistic SL om op basis van deze informatie contact met de klant op te nemen indien noodzakelijk.

De persoon die een overeenkomst sluit met Cataned Turistic SLvoor zich/haarzelf, en/of anderen is persoonlijk verantwoordelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

De prijzen die Cataned Turistic SL opgeeft danwel bevestigd worden door haar namens de eigenaar zijn gebaseerd op de koersen, voorwaarden en belastingen zoals deze bekend zijn bij Cataned Turistic SL bij het tot stand komen van de overeenkomst. Cataned Turistic SL mag deze informatie veranderen op de website wanneer er veranderingen in deze informatie optreden.

Reserveringen, check in, check out en borg


Om een appartement te kunnen reserveren is er een aanbetaling nodig van een gedeelte van de totale verblijfskosten.

De aanbetaling dient te geschieden via een overboeking per bank of betaling per credit card. Indien de bank hiervoor kosten in rekening brengt zijn deze voor de klant en deze worden niet in mindering gebracht op het bedrag van de aanbetaling.

Na ontvangst van de aanbetaling zal er een bevestiging gestuurd worden van ontvangst en tevens van de reservering met andere informatie zoals het adres van het appartement, de routebeschrijving, de nog verschuldigde kosten en het telefoonnummer van de contactpersoon.

De nog verschuldigde kosten plus de schoonmaak kosten en de borg (die bij vertrek terugbetaald wordt) dienen contant betaald te worden op de dag van aankomst.

De standaard check in is mogelijk vanaf 15:00.
Als de check in eerder plaats kan vinden dan zal Cataned Turistic SL de klant daarover berichten.

Let op: Bij check in en check outs na 21:00 's avonds en voor 08:00 's morgens zal er 30 euro extra in rekening gebracht worden.

De check out vindt plaats om 11:00

De borg zal alleen terugbetaald worden bij vertrek indien er geen schade is aangericht in het appartement en het appartement in dezelfde staat verkeert als bij aankomst.

Let er op dat de reservering door Cataned Turistic SL niet bevestigd zal worden zolang de aanbetaling nog niet is ontvangen en per e-mail bevestigd is door Cataned Turistic SL.
Cataned Turistic SL is niet verantwoordelijk voor het vervoer van de klant van en naar het appartement.

Betaling


Zoals hierboven genoemd dient de aanbetaling per bank overboeking of een credit card betaling te geschieden.
De nog verschuldigde kosten voor het verblijf in het appartement zal door de klant in lokale contanten (euros) betaald worden bij aankomst in het appartement. Onthoud alstublieft: Geen contante betaling, geen check in!

De klant erkent dat de eigenaar de toegang tot het appartement verbiedt indien de klant het verschuldigde bedrag niet volledig betaalt zoals eerder vernoemd.
Cataned Turistic SL zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden door de klant.

Annuleren


Wanneer een klant annuleert bij een reeds gedane aanbetaling voor een door Cataned Turistic SL bemiddeld appartement zal Cataned Turistic SL de volgende kosten in rekening brengen:

  • 100% van de totale aanbetaling bij een annulering minder dan 23 werkdagen voor de begin datum van de reservering.
  • 50% van de totale aanbetaling bij een annulering meer dan 23 werkdagen voor de begin datum van de reservering

Cataned Turistic SL adviseert met klem een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten voor uw reis.

Het terug betalen van de aanbetaling zal geschieden door een overboeking per bank.

Cataned Turistic SL houdt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder enige verplichting om de klant te compenseren indien de overeenkomst door omstandigheden geen doorgang kan vinden zonder dat Cataned Turistic SL daar invloed op kan uitoefenen. In deze gevallen van overmacht zal Cataned Turistic SL zich verplichten tot terugbetalen van de aanbetaling. Dit zal per bank overboeking geschieden.

Indien de eigenaar het appartement niet tot beschikking stelt zal de klant tevens de volledige aanbetaling terug ontvangen. Echter, op verzoek van de klant kan Cataned Turistic SL een nieuwe poging doen tot bemiddeling voor een alternatief appartement ten behoeve van de klant, de laatstgenoemde zal dan niet gehouden worden aan de betaling van de reserveringskosten.

In het geval dat de klant Cataned Turistic SL op de hoogte stelt van zijn voornemen om hiervan geen gebruik te maken terwijl de klant wel al een (deel van de) aanbetaling heeft gedaan aan Cataned Turistic SL, dan zal Cataned Turistic SL de aanbetaling (of deel van) terugboeken naar de klant, per bank overboeking.

Inhoud van de website en klachten


Cataned Turistic SL heeft de inhoud van de website samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Echter, alle informatie (beschrijving, kalenders, prijzen en foto’s) met betrekking tot de appartementen zijn afkomstig van de eigenaren. De eigenaren zijn en blijven verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van deze informatie.

Elke klacht met betrekking tot het appartement gedurende het verblijf moeten gemeld worden bij de desbetreffende contactpersoon van de eigenaar van het appartement gedurende het verblijf en zal behandeld worden door de eigenaar en/of contactpersoon. Indien dit niet tot volle tevredenheid van de klant geschiedt en de klant Cataned Turistic SL hiervan op de hoogte stelt, dan zal Cataned Turistic SL er zorg voor dragen dat de eigenaar hiervan alsnog op de hoogte wordt gesteld, zonder dat Cataned Turistic SL verantwoordelijkheid neemt voor het onderzoeken van de gegrondheid van de klacht danwel het afhandelen daarvan.

Aansprakelijkheid


Cataned Turistic SL accepteert onder geen beding aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van de eigenaren, noch voor de correctheid van door hen beschikbaar gestelde informatie.
Mocht Cataned Turistic SL wel verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor nalatigheid op haar conto waardoor bewezen schade is ontstaan voor de klant, dan zal de aansprakelijkheid van Cataned Turistic SL beperkt blijven tot de bij de klant in rekening gebrachte kosten m.b.t. de overeenkomst zoals hiervoor genoemd.

Cataned Turistic SL zal onder geen beding verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor indirecte schade danwel gevolgen die voortkomen uit de indirecte schade, zoals ondermeer verlies van winst, verlies van (spaar)geld, verlies van waardevolle bezittingen, schade door voortijdig afbreken, en schade tengevolge van verlies van data. Uitgesloten van voornoemde is de aansprakelijkheid die normaliter door de (reis)verzekeraar op zich genomen wordt, alswel de aansprakelijkheid die geldt met betrekking tot het beroep van de klant danwel op zakelijk vlak.

Geldende wetgeving, vallende onder de rechtbank


Op alle overeenkomsten met Cataned Turistic SL is alleen de Spaanse wetgeving van toepassing. De “Treaty of Vienna” is hierbij niet van toepassing.
De rechtbank van Barcelona (Spanje) heeft exclusief juridische volmacht in het geval van geschillen tussen klanten en Cataned Turistic SL. Echter, Cataned Turistic Sl heeft het recht om juridische stappen te ondernemen in het land van herkomst van de klant indien zij dit van toepassing acht.
Waarom reserveren bij Barcelona Experience?
  • Wij bieden een selectie van hoogwaardige appartementen.
  • Op maat gemaakte diensten die aan al uw behoeften voldoet.
  • Veilig boeken.
  • Gemakkelijke website om te gebruiken en recensies van klanten.
Uw tevredenheid is onze prioriteit!
Wat is de opinie van onze klanten?

Appartementen
NEWSLETTER

Ontvang de laatste aanbiedingen en promoties in uw email:


Appartement te huur luxe gemeubileerd en goed gelegen in Barcelona
Appartementen om de kwaliteit gemeubileerd goed geplaatst in Berlijn
Appartementen om de kwaliteit te huren ingericht in Berlin
beste kwaliteit toeristische appartementen en gemeubileerd vakantieverblijf barcelona
beste kwaliteit toeristische appartementen en gemeubileerde vakantieverblijven Berlin
+Meer

  © 2017 - Cataned Turistic, S.L. - Disclaimer - Algemene voorwaarden

+34 66 33 1 88 44Kantoor uren
Maandag-Vrijdag: 09:00 - 19:00
Zaterdag en Zondag: 10:00 - 14:00
Feestdagen: 10:00 - 14:00